تشریفات گمرکی صادرات ظرف ۴ ساعت انجام می‌شود


تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: با اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل‌گری و بهبود فرایندها و رویه‌های گمرکی، زمان انجام تشریفات گمرکی به طور متوسط در ۴ ساعت انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049849/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری