تشدید تنش بین آمریکا و چین و افزایش سرعت دلارزدایی


تهران- ایرنا- کارشناسان موسسه مالی جِی پی مورگان هشدار دادند که خطرات ناشی از تشدید تنش‌ها بین آمریکا و چین و بی‌ثباتی سیاسی آمریکا، سلطه دلار آمریکا را تهدید می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177305/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C