تسهیل واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید با ارائه ضمانت به سازمان امور مالیاتی کشور


تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با پیگیری این سازمان و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، از این پس واحدهای تولیدی واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می توانند با ارایه تضامین لازم از جمله چک به سازمان امور مالیاتی، نسبت به ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید خود از گمرک اقدام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221586/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری