تسهیل در فعالیت واحدهای فرآوری صنایع معدنی

بر اساس پیشنهاد اصلاحی هیأت مقررات زدایی، اجرای این مصوبه به صورت مشارکت در سرمایه گذاری یا استیجاری امکان پذیر بوده و دستگاه های اجرایی موظفند خدمات مورد نیاز به این فعالان اقتصادی ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940853/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای تسهیل در امور صدور مجوز در بخش معادن به فعالان این حوزه، در شصت و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با پیشنهاد اصلاح ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون بهره برداری از معادن موافقت شد.

در صورت نهایی شدن این اصلاحیه، صدور پروانه بهره‌برداری صنایع در محدوده معادن به سایرین به صورت استیجاری هم ممکن می‌شود. بر اساس ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، صدور جواز تاسیس بهره‌برداران و دارندگان مجوزهای معدنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی (به صورت ثابت و سیار) حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده، مورد نیاز نبوده و این قبیل بهره‌برداران و دارندگان مجوزهای معدنی مجاز به ایجاد واحد فرآوری در محدوده پروانه و جواز برداشت مربوطه هستند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری