تسهیل تراکنش‌های بانکی برای دارندگان حساب‌های تجاری

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشد یا بیش از ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. بر این اساس ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود با این مضمون که تراکنش‌های بالایی که دارد، نشانه حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.

در ادامه سیاست تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، به‌تازگی بانک مرکزی با صدور دستورالعملی برای شبکه بانکی، امتیازهای مختلفی برای دارندگان حساب‌های تجاری قائل شده تا بدین ترتیب در کنار تنبیهات قانونی برای فراریان مالیاتی، از فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی قانون‌مدار حمایت شود. بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه به‌صورت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز به‌صورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید. جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی برای اعطای امتیازات ویژه به حساب‌های تجاری به شرح زیر است:

افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال؛

 دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال گذشته، مقابله با فرار مالیاتی را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.

افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال؛

تبصره – بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می‌نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84884536/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛

امتیازات ویژه بانک مرکزی برای دارندگان حساب‌های تجاری

دولت اجرای این سیاست را از همان ماه‌های آغازین شروع کرد و در ابتدا از مردم خواست به صورت داوطلبانه نسبت به اعلام حساب‌های شخصی و تجاری در شبکه بانکی اقدام کنند. پس از گذشت چند ماه و تعیین تکلیف نشدن بسیاری از حساب‌های بانکی، شورای پول و اعتبار به‌تازگی سازوکاری برای تشخیص خودکار حساب شخصی از تجاری اعلام کرد.

در این راستا یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای مقابله با فرار مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری برای تشخیص دقیق فعالیت‌های مشمول و غیر مشمول مالیات است.

عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛

تعریف حساب تجاری مشخص شد؛ ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش بیش از ۳۵ میلیون تومان

اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا “۴۰ درصد” فقط در رابطه با سرفصل‌های “صدور انواع ضمانتنامه”، “حواله‌ها” و “وصول بروات” مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛

در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛

به گزارش ایرنا، یکی از سرفصل‌های کلی و البته مهم دولت سیزدهم برای اصلاح اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی است. در این راستا یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح نظام مالیاتی، مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی از طریق شفاف سازی حداکثری فعالیت‌های اقتصادی است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری