تسهیل تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی

به گزارش ایسنا، محمدعلی نیکبخت – وزیر جهادکشاورزی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در حوزه وزارت کشاورزی گفت: تسهیل تخصیص و تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بیش از ۱۴ میلیارد در سال گذشته و ادامه تامین در سال جاری با پشتوانه قوی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

تسهیل تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی از تسهیل تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012211835/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری