ترک فعل یک میلیارد دلاری «همتی»


تهران- ایرنا- اهمال بانک مرکزی در دوره ریاست همتی برای تبدیل پول‌های ایران در کره جنوبی به ارزهای معتبر، سبب کاهش یک میلیارد دلاری ارزش آن طی چند سال اخیر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197420/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری