تردد بیش از پنج میلیون خودرو در محورهای خوزستان


اهواز – ایرنا – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: همزمان با آغاز ماه محرم طی یک هفته اخیر، تردد بیش از پنج میلیون خودرو در جاده‌های استان ثبت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178253/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86