تدوین ۱۶ تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و چین/ تلاش افزایش تجارت دو کشور


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۱۶ تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین تهیه شده و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط اجرایی شدن آن فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968790/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری