تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت به زودی آغاز می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: به محض تشکیل کاروگروهی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت، آغاز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074481/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری