تداوم مبارزه آمریکا با تورم


تهران- ایرنا- لارِنس (لَری) سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا، معتقد است که مبارزه آمریکا با تورم هنوز به پایان نرسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139359/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85