تداوم روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲/ اقدامات دولت سیزدهم ترمز تورم را کشید


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی معتقد است چنانچه اقدامات اصلاحی دولت شتاب بگیرد ترمز تورم کشیده می‌شود و سال آینده تورم به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970212/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری