تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445724/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری