تداوم رشد تولید در دولت سیزدهم/ رکوردشکنی تولید و فروش شرکت‌های بزرگ


تهران- ایرنا- جهش رشد ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی و همچنین رکوردشکنی دو شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» در دومین ماه سال جاری، حکایت از روند مستمر و رو به رشد تولید در دولت سیزدهم دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164655/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C