تداوم رشد اقتصاد بدون توجه به تحریم‌ها


تهران- ایرنا- تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌ ۱۴۰۰ (معادل ۴.۴ درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016329/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری