تداوم رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم


تهران- ایرنا- گزارش جدید مرکز آمار نشان داد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال با وجود اجرای سیاست‌های ضدتورمی، تداوم داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396218/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری