تداوم افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی اروپا


تهران- ایرنا- رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که این بانک، به افزایش نرخ‌های بهره در آینده ادامه خواهد داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132076/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7