تدابیر دولت سیزدهم باعث رشد تولید و صادرات شد/ افزایش صادارات نفت به ۲ میلیون بشکه


تهران- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت سیزدهم توانسته بدون کوتاه آمدن در مذاکرات، با دیپلماسی اقتصادی فروش نفت را به ۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و ادعای برخی رسانه‌ها در مرتبط کردن این دستاوردها به توافق با آمریکا، شعری‌ست که آن‌ها سرودند اما در قافیه‌ی آن ماندند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233568/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری