تخلیه شوک تورمی مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی


تهران- ایرنا- با حذف ارز ترجیحی، رشد ماهانه شاخص قیمت صنایع غذایی در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به ترتیب به حدود ۴۵ درصد و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک، شاخص قیمت این بخش به شدت کاهش یافت و حتی رشد منفی را ثبت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975127/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری