تخلفات احتمالی در طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان پیش‌بینی شده بود


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: برخی تخلفات از سوی نانوایان در زمینه استفاده از کارتخوان مشاهده شده که این اتفاقات از منظر سیاست‌گذار دور نبوده و نیست و تمام نانوایان در سراسر کشور مورد نظارت عملکردی قرار می‌گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076106/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری