تخصیص ۹ همت اعتبار برای پاداش پایان خدمت ۱۰۵هزار بازنشسته و ایثارگر


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پاداش پایان خدمت ۷۵ هزار بازنشسته و ۳۰ هزار ایثارگر خبر داد و اعلام کرد: پاداش پایان خدمت این افراد تا چند روز آینده به حسابشان واریز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376548/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B9-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری