تخصیص اعتبار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مصوبات ستاد ملی جمعیت نیاز دارد

رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش، ادامه داد: ستاد ملی جمعیت تاکنون دو جلسه در این راستا برگزار کرده است و طی دوهفته آینده نیز یک جلسه در خصوص نحوه توزیع مبلغ ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برگزار خواهد کرد که با تصویب پیشنهادهای کارگروه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه اعتبار در نظر گرفته شده را تخصیص خواهد داد.

رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش، تصریح کرد: در سال گذشته سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی عیدی را بر اساس ماده ۱۶ این قانون هدفمند کرد که بر اساس ماده ۱۶ قانون بودجه به میزان ۴ هزار میلیارد تومان در پرداخت عیدی بحث عائله‌مندی و حق فرزندان لحاظ شد.

به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی رجایی نیا با بیان اینکه اختصاص اعتبار قانون جوانی جمعیت نیاز به تصویب پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در ستاد ملی جمعیت دارد، رجایی نیا اظهار کرد: اختصاص ردیف بودجه برای جوانی جمعیت که توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود، پس از تهیه دستورالعمل اجرایی بند ب تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه در تیرماه تهیه شد و در اولویت کارهای سازمان قرار گرفت.

رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش، در پایان تصریح کرد: همچنین آیین‌نامه ضوابط پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌های مراقبت دوران بارداری در راستای قانون حمایت خانواده و جمعیت جوان در تاریخ ۱۴۰۱.۵.۳۰ مصوب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940066/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

وی ادامه داد: این قانون یک تکالیفی را برای دستگاه‌ها ایجاد کرده که بخشی از آن تکالیف در قالب بودجه دستگاه‌ها مشخص شده و دستگاه‎ها مکلف‌اند طبق آن عمل کنند و ستاد ملی جمعیت هم پیگیر است که دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند. یک بخشی هم مربوط به توزیع اعتبار است که اجرای آن نیز تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها قرار داده شده است که با اختصاص اعتبار مشخص شده آن تکالیف در دستگاه‌ها عملیاتی خواهد شد.

رجایی نیا اضافه کرد: افزایش حقوق که امسال صورت می‌گیرد نیز طبق ماده ۱۶ قانون بودجه بر اساس حق اولاد و عائله‌مندی که مجلس هم تصویب کرده است پرداخت خواهد شد. تمام این موارد بر اساس قانون جوانی و تعالی جمعیت انجام شده و منابع زیادی هم صرف آن خواهد شد.

وی اضافه کرد: افزایش حقوق که امسال صورت می‌گیرد نیز طبق ماده ۱۶ قانون بودجه بر اساس حق اولاد و عائله‌مندی که مجلس هم تصویب کرده است پرداخت خواهد شد. تمام این موارد بر اساس قانون جوانی و تعالی جمعیت انجام شده و منابع زیادی هم صرف آن خواهد شد.

رجایی نیا تأکید کرد: سازمان برنامه بودجه در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای قانون جوانی جمعیت اهمال نکرده است و تخصیص اعتبار بدون تصویب در ستاد ملی جمعیت و توشیح مصوبات توسط رئیس‌جمهور محترم امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: سه جلسه کارگروه اجرایی‌سازی قانون فوق‌الذکر برای بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و پیشنهادهای این کارگروه جهت تصویب در ستاد ملی به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال شده است؛ لذا با تصویب در ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه بر اساس آن اقدام خواهد کرد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری