تحول در سرمایه‌گذاری خارجی دولت سیزدهم/ ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه جذب شد


تهران- ایرنا- تغییر رویکرد دولت سیزدهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی به ایجاد تحولاتی در این حوزه منتج شد؛ طی دو سال اخیر، جمهوری اسلامی ایران به سمت کشورهای واقعی سرمایه‌فرست که می‌توانند در ایران با ما همکاری کنند، حرکت کرد و تحولاتی در این عرصه رخ داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85381093/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری