تحمیل بار مالی به دولت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تحمیل ۴۴۱ همت بار مالی جدید در بودجه توسط مجلس، تاکید کرد: ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367508/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B7%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری