تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه نخست امسال/ رشد ۵۰ درصدی اظهارنامه‌های دریافتی

درآمد ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی مالیات در چهارماهه نخست امسال

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن اظهار داشت: امسال در مهلت تعیین شده برای ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، حدود سه میلیون و ۱۲۳ هزار فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یک میلیون و ۳۲۲ هزار فقره اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.

وی با بیان اینکه این رشد چشمگیر، یک اتفاق مبارک و نشانه ارتقای تمکین مالیاتی است، گفت: امسال همچنین شاهد رشد قابل توجه مالیات ابرازی مودیان بودیم که طبیعتاً اشراف اطلاعاتی سازمان به داده‌ها و اطلاعات مربوط به مبادلات اقتصادی که بیش از هر چیز حاصل ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بود، بسیار در شکل‌گیری این وضعیت ایده‌آل موثر بوده است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در بازه زمانی مذکور، در بخش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (کالا و خدمات)، جمعاً بالغ بر ۱۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد.

وی اضافه کرد: در حالی امسال حدود چهار میلیون و ۴۴۵ فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ از سوی اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است که در سال ۱۴۰۰، در مجموع معادل دو میلیون و ۹۰۰ هزار فقره اظهارنامه و تبصره ماده (۱۰۰) ارسال شده بود و امسال شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی در ارایه اظهارنامه و فرم تبصره ماده (۱۰۰) هستیم.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای عملکرد سال ۱۳۹۹ تاکنون برای بیش از ۲۲۰ هزار مودی که به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه مطابق مقررات در مهلت مقرر قانونی عمل نکرده بودند، اظهارنامه برآوردی تولید و نسبت به مطالبه مالیات اقدام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832441/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0پاکدامن در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ و با اجرای برنامه ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی و انجام سایر اقدامات دیگر، تعداد دو میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مودی صرفاً با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت ساماندهی کارتخوان‌های نظام بانکی و در اجرای مفاد ماده (۱۱) قانون یاد شده، شناسایی و به عنوان مودیان جدید در نظام مالیاتی ثبت نام کردند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری