تحقق ۱۰۵ درصدی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱/ رشد ۹۴.۲ درصدی پرداخت‌های عمرانی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: در حالی که در طول دو دهه اخیر هیچ‌گاه ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی مصوب بودجه پرداخت نشده، اما در سال ۱۴۰۱ رقمی بیش از ۱۰۵.۲ درصد از بودجه مصوب در بخش عمرانی تامین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084582/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری