تحقق ۱۰۳ درصدی منابع مالیاتی همزمان با کاهش مالیات بخش تولید


تهران- ایرنا- تحقق ۱۰۳ درصدی مالیات در ۱۰ ماه نخست امسال با وجود کاهش ۵ واحد درصدی مالیاتی تولید، نشان دهنده عزم جدی دولت در رفع وابستگی بودجه از نفت و افزایش سهم منابع پایدار آن هم بدون فشار بر حقوق بگیران تولیدکنندگان و از طریق مقابله با فرار مالیاتی است که دستاوردهای اقتصادی عظیمی بر کشور به همراه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019679/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری