تحقق وعده وزیر اقتصاد؛ سهم مالیاتی خراسان جنوبی واریز شد


بیرجند – ایرنا – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی مودیان معدنی گفت: در مرحله اول بر مبنای این دستور ۲ میلیارد تومان از سهم مالیاتی خراسان جنوبی از یک واحد معدنی به حساب استان واریز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974842/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری