تحقق عدالت مالیاتی و ایجاد ثبات در بازارها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بازارها را به ثبات می‌رساند، گفت: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس می‌تواند بخش بزرگی از انضباط مالی و عدالت مالیاتی را محقق کند و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار و سوداگری جلوگیری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976484/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری