تحقق عدالت مالیاتی و ایجاد ثبات اقتصادی با اجرای قانون مالیات بر سوداگری


تهران- ایرنا- یک استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایجاد ثبات اقتصادی موثر است، گفت: اصلاحات اقتصادی زیادی را با این استدلال که هنوز شرایط اجرای آن فراهم نیست به تعویق انداخته‌ایم در حالی که ثبات، معلول اصلاحات اقتصادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990432/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری