تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی/ امتیازات دولت سیزدهم به مودیان برای پرداخت مالیات

تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی/ امتیازات دولت سیزدهم به مودیان برای پرداخت مالیات

علیرضا زندیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص هوشمندسازی نظام مالیاتی، اظهار داشت: هدف از تصویب مصوبات در حوزه مالیات و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن در دولت سیزدهم، این بود که مالیات واقعی از مشاغل خاص با درآمدهای کلان گرفته شود.

وی افزود: در همه کشورها دولت‌ها برای تامین منابع خود مالیات واقعی را دریافت می‌کنند و ما نیز برای اینکه منابع دولت را تامین کنیم، باید به سمتی برویم که مالیات واقعی دریافت شود.

اجرای قانون در دولت سیزدهم

این نماینده مجلس گفت: دولت سیزدهم در زمینه اجرای قانون و اعطای تسهیلات به استفاده‌کنندگان از سازوکار مالیات هوشمند، امتیازاتی قرار داده که هم معافیت‌ها و هم تقسیط بلندمدت مالیات از جمله این مزایا است که برای مودیان در نظر گرفته شده است؛ یعنی هر فردی مبتنی بر درآمد و شغلی که دارد، ذیل سازوکار مالیات‌ستانی هوشمند، مالیات خود پرداخت کند، از این مزایا بهره مند می شود.

زندیان با اشاره به سامانه پایانه‌های فروشگاهی، بیان کرد: با قانون مصوب مجلس در راستای تقویت مالیات ستانی هوشمند و تحقق عدالت مالیاتی تلاش شد و اجرای آن در دولت سیزدهم سبب شد اخذ مالیات سلیقه‌ای و شخص محور کاهش یابد و خود همین مسئله به نوعی برای مودیان ایجاد انگیزه می‌کند.

هدف مالیات بر عایدی سرمایه، حذف واسطه‌گری و دلال بازی است

وی تصریح کرد: ما در مجلس در تصویب لایحه ارسالی دولت در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه نیز هدفمان حذف واسطه گری و دلال بازی است؛ هدفمان از این قانون حمایت از تولید و کاهش جذابیت بخش غیرمولد اقتصاد است. این قانون می‌تواند مکمل قوانین مالیاتی و اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم چه در حوزه مالیات ستانی هوشمند و چه در حوزه مالیات بر مشاغل خاص باشد.

فرار مالیاتی برخی مشاغل خاص

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی برخی مشاغل خاص، تصریح کرد: آسیب شناسی صورت گرفته نشان می‌دهد که فردی که می‌خواهد مالیات بدهد، باید قانع شود تا مالیات پرداخت کند؛ از همین رو نیز امکان تقسیط مالیات تعیین شده و معافیت‌ها می‌تواند این انگیزه را برای قانع شدن افراد ایجاد کند.

زندیان با مثبت عنوان کردن چشم انداز قوانین مالیاتی، گفت: با تقویت نظارت مجلس بر اجرای قوانین مالیاتی و حسن اجرای قوانین شاهد تحقق درآمدهای مالیاتی باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511662/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86