تحریم‌های غرب علیه روسیه، اعضای بریکس را به هم نزدیک‌تر می‌کند


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت تجارت انرژی ویتول در کنفرانس اخیر آسیا- اقیانوسیه ( اَپِک، APPEC) در سنگاپور گفت: تحریم‌های اِعمال‌شده از سوی غرب علیه روسیه، کشورهای بریکس را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226931/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری