تحریف سخنان رئیس سازمان برنامه توسط سایت انتخاب درباره قیمت حامل‌های انرژی

 دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به  ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد که این افزایش منابع،‌ محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است.

منابع هدفمندی یارانه‌ها شامل درآمد فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی است. استدلال میرکاظمی مربوط به این است که وقتی دولت قصدی برای گران کردن سوخت نداشته و ندارد، افزایش ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای تبصره مذکور توسط مجلس، قطعا به کسری می‌انجامیده است.

اما سایت انتخاب با تحریف سخنان میرکاظمی، نوشته است: رییس سازمان برنامه: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم؛ به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی است / نمی توانیم از آسمان بیاوریم.

درواقع این سایت تلاش کرده با تحریف سخنان میرکاظمی، اینگونه القا کند که دولت به دنبال گران کردن سوخت بوده اما مجلس نگذاشته است، در حالی که این ادعا کاملا کذب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936246/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C

به گزارش ایرنا، امروز در جلسه علنی مجلس، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در واکنش به عدم تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف مربوط به بودجه اشتغال، توضیح داد که این موضوع به علت عدم تحقق درآمدهای مدنظر مجلس در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها است.

تحریف سخنان رئیس سازمان برنامه توسط سایت انتخاب درباره قیمت حامل‌های انرژی

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری