تجارت با ارزهای محلی و گسترش افق‌های تجاری


تهران- ایرنا- رومَن بابوشکین (Roman Babushkin)، معاون هیئت نمایندگی روسیه در دهلی، پیشنهاد یک جابه‌جایی پارادایم به سمت تجارت با ارزهای ملی در گروه بریکس را مطرح کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197851/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری