تجارت آزاد، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا را سه برابر می کند


مسکو- ایرنا- نماینده ایران در دومین مجمع اقتصادی اتحادیه اوراسیا گفت: پارسال حجم مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۵.۵ میلیارد دلار بود که با امضای تفاهم نامه جامع تجارت آزاد با این اتحادیه، حجم مبادلات سه برابر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122355/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری