تبیین قانون پایانه‌های فروشگاهی با حضور بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه


تهران- ایرنا- تشریح کلیات قانون، روش‌های اجرا و چگونگی تبادل اطلاعات و همچنین رفع ابهامات مودیان درباره نحوه و زمان صدور صورتحساب الکترونیکی و چگونگی استفاده از امضای الکترونیکی با حضور شرکت های فعال در زمینه های بانکی، پولی و مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906542/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری