تبیین آثار اقدامات اقتصادی دولت امیدآفرین است/ بهبود شاخص‌های اقتصادی


تهران- ایرنا- یک استاد اقتصاد، آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان اقتصادی دولت را برای اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی باورپذیر دانست و تاکید کرد: تبیین آثار اقدامات اقتصادی دولت قطعا امیدآفرین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196629/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری