تبدیل ۴۶۸ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا


تهران- ایرنا- تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85459947/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DB%B4%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری