تبدیل صندوق توسعه ملی از کمک خرج دولت‌ها به صندوق ثروت در برنامه هفتم


تهران- ایرنا- دولت در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، استفاده دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی را محدود به استقراض حداکثر یک ساله کرده به طوری که دولت‌ها باید در پایان هر سال، مبلغ برداشتی از صندوق را بازگردانند. این بند عملا دست دولت‌ها را در برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه می‌بندد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119946/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری