تاکید روسای جمهور ایران و چین بر ارتقای سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی دو کشور


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جزئیات دیدار رؤسای جمهور ایران و چین ابراز امیدواری کرد که این همگرایی کم‌سابقه بین رؤسای جمهور دو کشور منجر به ثمرات اقتصادی ملموس در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و تجارت دو کشور در سال‌های پیش رو باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031294/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری