تاکید ایران و عربستان بر امضای توافق‌نامه سرمایه‌گذاری، گمرکی و تجاری بین دو کشور


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و وزیر مالیه عربستان سعودی در مورد امضای توافق پایه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری، گمرکی و تجاری بین دو کشور تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110279/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری