تامین گاز بیش از ۸۰ درصد صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی خوزستان

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032012070/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مهدی پور ادامه داد: به منظور توسعه شبکه گاز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تفاهم‌نامه‌ای با شرکت گاز خوزستان انجام دادیم و براین اساس در حال حاضر ۲۹ کیلومتر شبکه گاز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دست اجرا است.

وی با اشاره به بحث تامین گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی استان افزود: تاکنون ۲۵۰ کیلومتر شبکه گاز در ۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی اجرا شده و در همین راستا توسعه شبکه‌های گاز برای سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دست مطالعه و بررسی است.

علی مهدی پور در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خوزستان اظهار کرد: تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به منظور فعالیت مطلوب سرمایه‌گذاران یکی از اولویت‌های مهم و مورد توجه است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: در این زمینه تاکنون گاز موردنیاز بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خوزستان تامین شده است.

ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از تامین گاز مورد نیاز بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خوزستان خبر داد.

وی افزود: این ۲۹ کیلومتر توسعه گاز با اعتبار بیش از ۴۶۰ میلیارد ریال در شهرک‌های صنعتی اندیمشک ۲، اهواز ۲، سردشت دزفول، خرمشهر، ماهشهر و رامهرمز در حال اجرایی شدن است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری