تامین مالی کالابرگ الکترونیکی مبتنی بر نظام پرداخت یارانه‌ای است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: ادعای اینکه دولت برای تامین مالی اجرای کالابرگ الکترونیکی دچار مشکل است، در حالی مطرح می‌شود که اساسا تامین مالی آن مبتنی بر همان نظام پرداخت یارانه ای یعنی تقریبا ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969178/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری