تامین مالی حقوق کارمندان و بازنشستگان با واگذاری اموال و دارایی‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساله ترمیم حقوق و دستمزد چهار ماه پیش در دولت مطرح شد و طی جلساتی در خصوص طریقه تامین مالی این مهم بدون اثرات تورمی در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت تا کسری بودجه را نیز افزایش ندهد. 

خاندوزی افزود: در شهریور ماه مصوبه ای برای تعیین وظیفه دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت یا جهاد کشاورزی مشخص شد که عمده آن مبنی بر واگذاری اموال و دارایی‌های بلوکه شده، خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908910/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7

وی با بیان اینکه در مرداد امسال فهرستی از مجموعه اقدامات برای تامین مالی مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در همین راستا معاون اول رییس جمهوری مسئولیت کمیته درآمدی را بر عهده گرفت تا با اقدامات دولت، امکان اعمال افزایش حقوق و دستمزد برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شود.
 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری