تامین سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای شرکت‌های دانش بنیان  

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: وجه مهمی از قانون، تامین اعتبار شرکت‌های نوآور است که در سال‌های گذشته مدل‌های متفاوتی برای آن اجرا شد. 

همچنین در این مراسم «سورنا ستاری» معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: سرمایه‌گذاری مساله‌ای است که همواره در این سال‌ها شرکت‌های نوآور و دانش بنیان با آن مواجه بودند. 

محسن دهنوی عضو هیات رییس مجلس یازدهم نیز در این مراسم بیان کرد: از شبکه بانکی می‌خواهیم که همواره پیشنهادات خود در بحث سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بخش‌های مختلف را مطرح کنند. 

وی افزود: پیکره امروز اقتصاد نفتی، صنعتی و معدنی بدون ایفای نقش شبکه بانکی نمی‌توانست به این شکل باشد و بدون نقش آفرینی شبکه بانکی نمی‌توان به اقتصاد نوآور رسید. 

وی اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه ما در امضای تفاهم‌نامه امروز جلوگیری از انحراف مسیر سرمایه‌گذاری شبکه بانکی است و شبکه بانکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌خواهیم نظارت لازم انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869380/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وی افزود: بحث سرمایه‌گذاری در حوزه دانش بنیان موضوع جدی است و از بانک‌ها خواهش می‌کنم به شرکت‌های فعال در حوزه فناور کمک کنند. 

وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری شبکه بانکی گفت: پرداخت تسهیلات بانکی همواره وجود داشته است، اما سرمایه‌گذاری بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از تجارب گذشته بحث مشارکت و همکاری بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری