تامین به موقع کالاهای اساسی؛ ثمره «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها»


بوشهر – ایرنا – اکنون بیش از ۶ ماه از جراحی اقتصادی ایران به مدد “مردمی‌سازی یازانه‌ها و توزیع عادلانه آن” می‌گذرد و در همین مدت کوتاه برخی از آثار مثبتی که مسئولان و کارشناسان اقتصادی برای آن پیش بینی کرده بودند از جمله تامین بموقع کالاهای اساسی، نمود پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968419/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری