تالار مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی می‌شود


تهران- ایرنا- مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی از رونمایی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: این تالار شفافیت حداکثری را در مسیر مولدسازی ایجاد می‌کند؛ در عین حال که به بورس کالا نیز متصل است تا در مرحله عرضه از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166664/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF