تأثیر تورم بر حداقل دستمزد واقعی در اروپا/ کاهش قدرت خرید کارگران اروپایی


تهران- ایرنا- از ماه سپتامبر (شهریور، مهر) سال ۲۰۲۲ میلادی، حداقل دستمزد واقعی در بیشتر کشورهای اروپا کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026569/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری