بیش از ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور صرف رای آوری مجدد روحانی در سال ۹۶


تهران- ایرنا- روز گذشته در جریان برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از آماری رونمایی شد که نشان می‌داد در سال‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور، صرف سرکوب نرخ ارز و دستاوردسازی دورغین برای رای آوری مجدد حسن روحانی در انتخابات با عنوان «حفظ ارزش پول ملی» شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138176/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C