بیشترین سقوط ارزش پول ملی در دولت‌های روحانی و رفسنجانی رقم خورد


تهران – ایرنا – بیشترین سقوط ارزش پول ملی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، در دولت‌های روحانی و رفسنجانی رقم خورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078704/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری